COACH ERA Group

 


 
 

 

 

ОРГАНИЗАЦИСКА КУЛТУРА
И ПРОФИТ

Дознајте ја тајната за успехот на најдобрите компании на планетата и
започнете да создавате култура на иновација и кохезивност која
креира врвни перформанси, профит и здравје.  ok


“КУЛТУРАТА ЈА ЈАДЕ СТРАТЕГИЈАТА ЗА ДОРУЧЕК”

На жал, горната реченица е апсолутна вистина и вие, како и многу други бизниси и организации, во континуитет ќе се мачите со слабата продуктивност и перформанси на вработените, минималната заработка и континуираниот стрес, се додека не започнете да ја мерите и менаџирате вашата организациска култура.

Неусогласената култура и штетните однесувања кои произлегуваат од истата, буквално ја рушат и најдобрата стратегија која може да ја има една организација. Се додека не го решите овој проблем и создадете култура која е кохезивна, иновативна и ги поддржува вашите активности, го осудувате бизнисот на хронично страдање и губење на огромна продуктивна енергија и многу од вашиот профит.  

  

ТОА ШТО МОЖЕШ ДА ГО ИЗМЕРИШ, МОЖЕШ ДА ГО МЕНАЏИРАШ


Замислете ја сега вашата организација - вашиот тим, како еден брз и елегантен глисер кој безнапорно плови. Замислете како културата и однесувањата на вработените во вашата организација се хармонични и усогласени со стратешките активности при што културата ја поддржува
вашата стратегија
во секој чекор.
Замислете дури дека имате култура на континуирана иновација каде што креативноста е секојдневност која ги краси вашите производи, ислуги, маркетинг...

 

ПРИКАСКАТА на UNILEVER БРАЗИЛ

После неколку декади на силен развојна на Унилевер Бразил, во 2004/05 приходите се намалуваат.
Кеес Крутхоф, тогашниот извршен директор на Унилевер Бразил заедно со својот егзекутивен тим ја лансираат програмата за подобрување на перформансите и приходите. Покрај стратешките предизвици и менаџирањето со операциите, клучен фокус се става на организациската култура во компанијата.  Унилевер Бразил започнува да сонува како би изгледала компанијата кога би била “подобра од доброто” – “Greater than Great”. На почеток на овој процес нивниот извршен директор Кеес Крутхов изјавува:

"Доколку не ја промениме нашата култура, нема никогаш да
ги постигнеме нашите највисоки бизнис цел". 

За само 18 месеци од почетокот на програмата за менаџирање на културата резултатите во компанијата се подобруваат.

Поплаките од клиентите се намалиле од 31% во 2007 на 21% во 2009 (по милиони продадени артикли).

Услугата кон клиентот, мерена по навреме завршени случаи се подобрила од 71% во 2007 на 91% во 2009.

Порастот на продажбата пораснал од 3.2% годишно (во периодот од 2002 – 07, пред трансформацијата) на 7% во 2008/09.

 

БЕНЕФИТИ ОД МЕНАЏИРАЊЕТО НА КУЛТУРАТА

Создавањето кохезивна култура која ја поддржува вашата стратегија најдиректно ќе ги подобри сите ваши перформанси.
Ќе ви заштеди милионски суми и најважно од се, ќе влијае на
зголемување на вашиот профит.

Компаниите со здрава култура се најдобрите, најкреативни и
најпродуктивни места за работење, каде што и лидерите и вработените
се мотивирани и исполнети. Водењето и работењето во
ваква компанија ќе претставува задоволство и гордост за сите.

Создавањето на исклучителна култура меѓу останатите работи ќе
ве стави на пиедесталот на лидери кои инспирираат со исклучителноста
во своето работење и се пример кој сите останати сакаат да го следат.


Виктор Куновски e прв и единствен сертифициран консултант
во Македонија за мерење и менаџирање на организациската култура
од страна на светските лидери во оваа област Barrett Values Centre.
Над 7000 компании и организации ширум светот ги користеле алатките и услугите на оваа консултантска куќа.
Виктор го менаџира првото мерење на културата во Македонија во Мај
2009, со што Македонија станува и прва земја во Југоисточна Европа
која ја мери својата култура. Искуствата од овој проект се преточени во неговата најнова книга Дијамантско Лидерство, која излезе од печат во
летото 2016. Англиската верзија на истата книга, истото лето се рангираше меѓу 10те најпродаваните книги на Амазон по организациска психологија.

Меѓу другото, тој е првенец на бизнис коучингот во Македонија и во регионот.
Уште во 2004 прв во Македонија пишува на оваа тема во бизнис магазинот КАПИТАЛ. Тој е прв кој коучира менаџери и предприемачи уште во
2005/06 во рамки на проектот за развој на човечки ресурси (HRDF1).
Неговата студија за случај од овој проeкт е првата публикувана коучинг
студија во Македонија и на балканот. Истата е објавена во коучинг
книгата на Карол Вилсон - “Најдобрите пракси по перформансен коучинг – прирачник за лидери, коучеви и специјалисти по Човечки Ресурси и Организациски Развој - (“Best Practice in Performance Coaching -
A Handbook for Leaders, Coaches, HR Professionals and Organizations”).

Виктор е и прв бизнис коуч кој работи на голема корпоративна коучинг програма за Македонски Телеком уште во 2009.
Има коучирано извршни директори и тимови во банкарскиот и осигурителниот сектор, IT и телекомуникацискиот сектор, здраствениот, секторот за туризам и голем број на мали и средни претпријатија.
Тој е ко-автор на “Сетската книга на Вредности” – (“World book of Values”).

 

ЈАВЕТЕ СЕ ВЕДНАШ

Доколку сте лидер кој има искрена намера и амбиција
за креирање на исклучителни резултати кои се профитабилни,
иновативни инспиративни и прават вистинска
разлика за вас и вашите вработени

Добијте стратешка сесија на која ќе ја:

  1. Дефинираме вашата визија за извонредна организациска култура.
  2. Ќе ги дефинираме целите за да ја постигнете истата.
  3. Ќе создадеме чекор по чекор план за акција.

Виктор Куновски

мејл:
viktor@skyisthelimit.org
или на фејсбук страната на КОУЧ ЕРА
Регистрирај се и добивај бесплатна едукација: име* E-mail*

следете на

in t fb

©КОУЧ ЕРА 2017